StartsidaNyheterProdukterOm FöretagetKontakta Oss


Fler produkter från Custom på hemsidan + ny produktkategori
23 september, 2013
En ny printer har lagts till (Custom Q3), samt två nya PC-Kassor som du finner i den nya kategorin.. ja, PC-Kassor helt enkelt!

Custom Q3
Custom QT15
Custom Vision15
Nya produkter från Custom på hemsidan
20 september, 2013
Custom KUBE II
Custom KUBE II ETH
Ny kategori och nya produkter från Custom
24 augusti, 2013
MY³: En robust printer från Custom!
MY PRINTER BT: High-tech mobil mini-skrivare
Nyhet från Custom! Custom J-One
15 april, 2013
Första riktiga batterikassan för den Svenska kassalagen.

För torghandeln och annan ambulerande verksamhet

Batteri och kontrollenhet dold i kassan helt utan synliga kablage.

Laddas via strömadapter eller via bilens 12 V ciggutag Från - 10 grader till + 45 grader

Krav på kassaregister för torg- och marknadshandeln
7 mars, 2013
Den 1 januari 2010 infördes krav på kassaregister för att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Då undantogs torg- och marknadshandeln från kravet vilket har lett till en situation där konkurrensvillkoren kan anses olika.

För en förbättrad konkurrens på lika villkor föreslår därför regeringen, i en lagrådsremiss, att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln ska tas bort. Med ett utökat tillämpningsområde kommer fler företag att använda kassaregister och ha samma spelregler.

I lagrådsremissen föreslås vidare att Skatteverkets möjlighet att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter gällande kassaregister ska utvidgas. Det innebär att även andra orsaker än rent tekniska kan beaktas vid bedömningen om en viss skyldighet är oskälig.

Förslaget att utvidga möjligheten för Skatteverket att i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Kravet på kassaregister för torg- och marknadshandeln föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2014.

Lagen om kassaregister
Lagen om kassaregister (Texter från, -och länkar till, Skatteverkets hemsida)
Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.
Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.
Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.

Lagen om kassaregister
Vilka omfattas av lagen/Undantag?
Lagstadgade krav på kassaregister och kontrollenhet
Kontroll
Anmälan till Skatteverket
Blanketter
Vill du veta mer?

Här ligger länkarna till ovanstående stycke från Regeringskansliet och Skatteverket:
http://www.regeringen.se/sb/d/8114/a/79597
http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html


Telefon: 08-34 39 52 Fax: 08-33 93 30
Adress: Vanadisvägen 43, Stockholm (Visa Karta) E-mail: info@svenskacashcontrol.se